P g a inköps- och inspirationsresa kan inga leveranser göras under tiden 15/2 – 20/4